دوره های مختلف امور مالی و بازرگانی که در آموزشگاه بوستان مشهد برگزار میشود به شرح زیر میباشد

برای ثبت نام در دوره های امور مالی و بازرگانی در آموزشگاه بوستان مشهد فرم زیر را پر کرده و ارسال نماید