برای مشاهده نتایج آزمون پایان ترم هنرجویان و دانشجویان آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان کلیک کنید

نتایج آزمون

برای دریافت گواهی نامه بین المللی هنرجویان و دانشجویان آموزشگاه بوستان کلیک کنید

دریافت گواهی نامه پایان ترم