دوره های مختلف صنایع دستی که در آموزشگاه بوستان مشهد برگزار میشود به شرح زیر میباشد

برای ثبت نام در دوره های صنایع دستی در آموزشگاه بوستان مشهد فرم زیر را پر کرده و ارسال نماید