دوره های مختلف چرم، پوست ، خز که در آموزشگاه بوستان مشهد برگزار میشود به شرح زیر می باشد

برای ثبت نام در دوره های چرم، پوست، خز در آموزشگاه بوستان مشهد فرم زیر را پر کرده و ارسال نماید